Magnetpulverprovning, nivå 22023-01-11T16:53:40+01:00

MAGNETPULVERPROVNING – NIVÅ 2

MAGNETPULVERPROVNING – NIVÅ 2

Certifiering magnetpulverprovning

Provningsprincipen magnetpulverprovning (MT) grundar sig på att ett magnetfält induceras i ett provobjekt, t ex med ett magnetok, samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Finns en spricka i objektet samlas pulvret dit och gör sprickan synlig för blotta ögat. Metoden detekterar ytligt belägna defekter i magnetiska material.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 40 timmar

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

  • Allmänt om metoden, fysikaliska grunder.
  • Magnetiseringsmetoder, utrustning, kontroll av utrustning.
  • Utvärdering av indikationer, dokumentation, val av metod.
  • Utfärdande av arbetsinstruktion samt praktiska övningar.
  • 40 dokumenterade kurstimmar.
  • 4 månaders praktik.

19.200:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kurskompendiet Magnetpulverprovning nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Examinering och certifiering sker normalt direkt till nivå2, vilket är det som beskrivs nedan. Önskas nivå1 behörighet kan även detta genomföras, kontakta oss för mer information.
Tid för examinering: 1 dag
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori om magnetpulverprovning av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori om magnetpulverprovning samt även enklare beräkningsfrågor för att t ex bestämma strömvärden för provningen. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är även tillåtna. (Antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses.)
c) Praktiskt prov. Antal objekt och typ bestäms av vilken sektor som examineringen avser. För sektor IPI ska 3 objekt provas. Maximalt tillåten tid per objekt är 1 tim. För annat val av sektor, kontakta oss vid frågor angående antal objekt och tidsåtgång.
d) Upprättande av en arbetsinstruktion ämnad för en nivå1 person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 9934-1 (MT generella principer)
– SS-EN ISO 17638 (svetsförband)
– SS-EN ISO 23278 (acceptansnivåer, svets)
– SS-EN ISO 1369 (stålgjutgods)
– SS-EN ISO 10228-1 (stålsmiden)
– SS-EN ISO 3059 (betraktningsförhållanden)
För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 40 timmar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 4 månader (inkl krav för nivå1, 1 mån).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 1290.
SS-EN 1291.
SS-EN 17638.
SS-EN 23278.
SS-EN 10228-1.
SS-EN 1369.
SS-EN 9934-1.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top