Magnetpulverprovning, omcertifiering nivå 22024-03-26T23:07:53+01:00

MAGNETPULVERPROVNING – OMCERTIFIERING NIVÅ 2

MAGNETPULVERPROVNING – OMCERTIFIERING NIVÅ 2

Provningsprincipen magnetpulverprovning (MT) grundar sig på att ett magnetfält induceras i ett provobjekt, t ex med ett magnetok, samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Finns en spricka i objektet samlas pulvret dit och gör sprickan synlig för blotta ögat. Metoden detekterar ytligt belägna defekter i magnetiska material.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 1 dagar

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Uppfräschning av teori och praktik inför om-certifiering.

Krav för grundcertifieringen är:

  •  5 dokumenterade kurstimmar.
  • 60 dagar praktik.

Inga ytterligare krav finns för omcertifieringen förutom att krav för
kontinuerligt arbete ska vara uppfyllt.

7.245:- exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kurskompendiet Magnetpulverprovning nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Examinering: 1 dag

Den praktiska delen består av provning av minst två objekt. Dessutom ingår i omcertifieringen att en ofp-instruktion ska skrivas.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 1290.
SS-EN 1291.
SS-EN 17638.
SS-EN 23278.
SS-EN 10228-1.
SS-EN 1369.
SS-EN 9934-1.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top