Magnetpulverprovning, omcertifiering nivå 22023-01-11T16:54:56+01:00

MAGNETPULVERPROVNING – OMCERTIFIERING NIVÅ 2

MAGNETPULVERPROVNING – OMCERTIFIERING NIVÅ 2

Provningsprincipen magnetpulverprovning (MT) grundar sig på att ett magnetfält induceras i ett provobjekt, t ex med ett magnetok, samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Finns en spricka i objektet samlas pulvret dit och gör sprickan synlig för blotta ögat. Metoden detekterar ytligt belägna defekter i magnetiska material.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 12 timmar

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Uppfräschning av teori och praktik inför om-certifiering.

  • 40 dokumenterade kurstimmar.
  • 4 månaders praktik.

6.900:- exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kurskompendiet Magnetpulverprovning nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Examinering: 1 dag

Ett teoretiskt prov bestående av kryssfrågor, Speciell del.
Den praktiska delen består av upprättande av en arbetsinstruktion för en nivå 1:a samt provning av minst två objekt.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 1290.
SS-EN 1291.
SS-EN 17638.
SS-EN 23278.
SS-EN 10228-1.
SS-EN 1369.
SS-EN 9934-1.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top