Penetrantprovning, nivå 32024-03-26T23:09:33+01:00

PENETRANTPROVNING – NIVÅ 3

PENETRANTPROVNING – NIVÅ 3

Penetrantprovning (PT) är den mest använda av ofp-metoderna. Grundprincipen är enkel, en färgad vätska appliceras på en yta, efter en viss tid avlägsnas överskottspenetranten, varefter en framkallare sprayas på. Färg som sugits in i t ex en spricka i ytan indikeras som en färgad linje i framkallaren.

En nivå 3-person har en ledande befattning på företaget. Rollen kan variera, men kan innebära tekniskt metodansvar för aktuell ofp-metod, personalansvar eller annan ledande roll.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 3 dagar

Teoretiska genomgångar i lektionssal.

  • Repetition av nivå 2 teorin.
  • Fördjupningar av metodens teori.
  • Beskrivning av praktiska tillämpningar i ofp-metoden.
  • Fördjupning och analys av relevanta standarder och normer för metoden.
  • Genomgång av och träning i procedurskrivning.

Mer information kring den allmänna delen hittar du under
>Allmän nivå 3-utbildning

18.480:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Lärarpresentationer.
ASNT NDT-Handbook.

Tid för examinering: 1 dag.
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Del D, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar penetrantprovning av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Del E, 20 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori kring penetrantprovning, provningsteknik och tillämpningar. Frågor för tolkning av standarder inom penetrantprovning förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen.
c) Del F, procedurskrivning. En procedur ska upprättas för en given uppgift vilken ska utföras enligt europastandarder. Examinanden får ha tillgång till standarderna under examineringen. Maximalt tillåten tid är 4 tim.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 3452-1 (PT generella principer)
– SS-EN ISO 3452-2 (PT provning, material)
– SS-EN ISO 3452-3 (PT, referensblock)
– SS-EN ISO 3452-4 (PT utrustning)
– SS-EN ISO 23277 (acceptansnivåer, svets)
– SS-EN ISO 1371-1 (stålgjutgods)
– SS-EN ISO 10228-2 (stålsmiden)
– SS-EN ISO 3059 (betraktningsförhållanden)
– SS-EN ISO 17635 (OFP av svets, allmänna regler)

För certifiering krävs förutom godkänd examinering en godkänd kurs på minst 3 dagar), godkänd syntest samt en erfarenhet inom metoden på minst 180 dagar(utöver krav för nivå 1+2 på 60 dagar).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

SS-EN ISO 9712.
Nordtest DOC GEN 010.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top