Radiografering, nivå 32024-03-26T23:13:43+01:00

RADIOGRAFERING – NIVÅ 3

RADIOGRAFERING – NIVÅ 3

Radiografering (RT) kallas även röntgenprovning efter den stråltyp som används vid provningen. Vid provningen bestrålas ett objekt med en elektromagnetisk strålning, oftast från ett röntgenrör, en film på motstående sida av objektet exponeras. En hålighet i t ex en svets gör att det avsnittet exponeras mer (blir svartare) på filmen.

En nivå 3 person har en ledande befattning på företaget. Rollen kan variera, men kan innebära tekniskt metodansvar för aktuell ofp-metod, personalansvar eller annan ledande roll. 

Personer som innehar behörighet i digital röntgen (DRT), nivå 2, kan ansöka om examinering till DRT nivå 3, efter genomförd kurs.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 5 dagar

Teoretiska genomgångar i lektionssal.

  • Repetition av nivå 2 teorin, inklusive digital röntgen.
  • Fördjupningar av metodens teori.
  • Beskrivning av praktiska tillämpningar i ofp-metoden.
  • Fördjupning och analys av relevanta standarder och normer för metoden.
  • Genomgång av och träning i procedurskrivning.

Mer information kring den allmänna delen hittar du under
>Allmän nivå 3-utbildning

25.935:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Lärarpresentationer.
ASNT NDT-Handbook.

Tid för examinering: 1 dag.
Följande delprov ingår i examineringen:
a) Del D, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar radiografisk provning av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Del E, 20 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar radiografisk provning samt även beräkningsfrågor kring röntgenteknik och dess tillämpningar. Frågor för tolkning av standarder inom området förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen.
c) Del F, procedurskrivning. En procedur ska upprättas för en given uppgift vilken ska utföras enligt europastandarder. Examinanden får ha tillgång till standarderna under examineringen. Maximalt tillåten tid är 4 tim. Vid examinering i DRT ska även en procedurskrivning i DRT genomföras (utöver filmradiografering).

De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 5579 (RT grundläggande principer)
– SS-EN ISO 17636-1 (RT provning av svets med film)
– SS-EN ISO 17636-2 (RT, provning av svets med digitala detektorer)
– SS-EN ISO 10675-1 (RT, acceptansnivåer för stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10675-2 (RT, acceptansnivåer för aluminium)
– SS-EN ISO 19232-1 (bildkvalitetsindikatorer av trådtyp)
– SS-EN ISO 19232-5 (bildkvalitetsindikatorer av dubbeltrådtyp)
– SS-EN ISO 5817 (kvalitetsnivåer, svetsar i stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10042 (kvalitetsnivåer, svetsar i aluminium)
– SS-EN ISO 11699-1 (klassificering av filmsystem)
– SS-EN ISO 25580 (Betraktningsapparater för radiogram)
– SS-EN ISO 17635 (OFP av svets, allmänna regler)

För certifiering krävs förutom godkänd examinering en godkänd kurs på minst 5 dagar), godkänd syntest samt en erfarenhet inom metoden på minst 270 (utöver krav för nivå 1+2 på 180 dagar). För certifiering i DRT, nivå 3 krävs:
– Godkänd examinering i del E för DRT samt procedurskrivning med en uppgift i DRT.
– Erfarenhet inom DRT, minst 180 dagar
– Godkänd examinering i DRT, nivå 2.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

SS-EN ISO 9712.
Nordtest DOC GEN 010.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top