Ultraljudprovning, nivå 32024-03-26T23:17:55+01:00

ULTRALJUDPROVNING – NIVÅ 3

ULTRALJUDPROVNING – NIVÅ 3

Ultraljudprovning (UT) innebär att ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm.

Används ofta förutom att detektera defekter, till tjockleksmätning.

En nivå 3 person har en ledande befattning på företaget. Rollen kan variera, men kan innebära tekniskt metodansvar för aktuell ofp metod, personalansvar eller annan ledande roll. Personer som innehar behörighet i phased array, UT (PAUT), nivå 2, kan ansöka om examinering till PAUT nivå 3, efter genomförd kurs.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 5 dagar

Teoretiska genomgångar i lektionssal.

  • Repetition av nivå 2 teorin, inklusive PAUT.
  • Fördjupningar av metodens teori.
  • Beskrivning av praktiska tillämpningar i ofp-metoden.
  • Fördjupning och analys av relevanta standarder och normer för metoden.
  • Genomgång av och träning i procedurskrivning.

Mer information kring den allmänna delen hittar du under
>Allmän nivå 3-utbildning

25.935:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Lärarpresentationer.
ASNT NDT-Handbook

Tid för examinering: 1 dag
Följande delar ingår i examineringen:

a) Del D, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar ultraljudteori av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.

b) Del E, 20 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar ultraljudteori samt även beräkningsfrågor kring ultraljudteknik och tillämpningar. Frågor för tolkning av ultraljudstandarder förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen.

c) Del F, procedurskrivning. En procedur ska upprättas för en given uppgift vilken ska utföras enligt europastandarder. Examinanden får ha tillgång till standarderna under examineringen. Maximalt tillåten tid är 4 tim. Vid examinering i PAUT 3 ska även en procedurskrivning i PAUT genomföras (utöver konventionell UT).

De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 583 (UT allmänna principer)
– SS-EN ISO 17640 (svetsförband)
– SS-EN ISO 11666 (acceptansnivåer, svets)
– SS-EN ISO 12680-1 (stålgjutgods)
– SS-EN ISO 10228-3 (stålsmiden)
– SS-EN ISO 13588 (UT av svets med PAUT)
– SS-EN ISO 19285 (UT av svets med PAUT, acceptansnivåer)
– SS-EN ISO 10160 (plåt)
– SS-EN ISO 17635 (OFP av svets, allmänna regler)

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar.
– av NDT TC godkänd kurs på minst 40 timmar.
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712.
– erfarenhet inom metoden på minst 270 dagar (utöver krav för nivå 1+2 på 180 dagar).

För certifiering i PAUT, nivå 3 krävs:
– godkänd examinering i del E för PAUT samt procedurskrivning med en uppgift i PAUT.
– erfarenhet inom PAUT, minst 180 dagar.
– godkänd examinering i PAUT2.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top