Visuell kontroll, nivå 32024-03-26T23:22:52+01:00

VISUELL KONTROLL – NIVÅ 3

VISUELL KONTROLL – NIVÅ 3

Utbildningen bygger på att lära sig bedöma svetsförband, gjut- och smidesdetaljer samt ytor visuellt. Bedömning av skademekanismer som exempelvis olika typer av korrosion behandlas även.

En nivå 3 person har en ledande befattning på företaget. Rollen kan variera, men kan innebära tekniskt metodansvar för aktuell ofp metod, personalansvar eller annan ledande roll.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 3 dagar

Teoretiska genomgångar i lektionssal.

  • Repetition av nivå 2 teorin.
  • Fördjupningar av metodens teori.
  • Beskrivning av praktiska tillämpningar i ofp-metoden.
  • Fördjupning och analys av relevanta standarder och normer för metoden.
  • Genomgång av och träning i procedurskrivning.

Mer information kring den allmänna delen hittar du under
>Allmän nivå 3-utbildning

24.000:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Lärarpresentationer.
ASNT NDT-Handbook

Tid för examinering: 1 dag.
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Del D, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar visuell kontroll av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Del E, 20 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar visuell inspektion kring materialframställning och svetsning, provningsteknik och tillämpningar. Frågor för tolkning av standarder inom visuell inspektion förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen.
c) Del F, procedurskrivning. En procedur ska upprättas för en given uppgift vilken ska utföras enligt europastandarder. Examinanden får ha tillgång till standarderna under examineringen. Maximalt tillåten tid är 4 tim.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 13018 (VT generella principer)
– SS-EN ISO 17637 (VT kontroll av svets)
– SS-EN ISO 5817 (kvalitetsnivåer, svetsar i stål, nickel och titan)
– SS-EN ISO 10042 (kvalitetsnivåer, svetsar i aluminium)
– SS-EN ISO 6520-1 (klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser)
– SS-EN ISO 2553 (svets, beteckningar på ritningar)
– SS-EN ISO 4063 (svets, sifferbeteckningar på ritningar)
– SS-EN ISO 13927 (utrustning)
– SS-EN ISO 17635 (OFP av svets, allmänna regler)

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 3 dagar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 180 dagar (inkl krav för nivå1, 60 dagar).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top