Allmän OFP2020-03-16T06:39:55+01:00

ALLMÄN OFP

ALLMÄN OFP

Kursen ger allmän kunskap om de vanligaste OFP-metoderna, deras möjligheter och begränsningar samt hur metoderna kompletterar varandra. Resultat webbaserad examinering > 70 % rätt svar.

Beställ kurs här

Omfattning: ca 2-3 dagar.

OFP-teori, praktiska förevisningar samt egna övningar.

3.000:- exkl mervärdesskatt.

Kursen är webbaserad.

Övningsuppgifter, flervalsfrågor efter varje kapitel samt webbaserat avslutningsprov.

Kursintyg med webbprovresultat efter genomförd webutbildning.

Go to Top