Grundläggande matematik2020-03-16T06:25:34+01:00

GRUNDLÄGGANDE MATEMATIK

GRUNDLÄGGANDE MATEMATIK

Kursen ska ge grundläggande matematikkunskaper för personer som arbetar inom inspektion och provning, särskilt med inriktning oförstörande provning. Resultat webbaserad examinering > 70 % rätt svar. 

Beställ kurs här

3-5 dagar webbaserad utbildning som startar med diagnostiska prov uppdelade i 7 moduler. Resultatet från de diagnostiska proven visar vilka behov kursdeltagaren har att gå igenom utbildningsmodulerna enligt ovan. Efter avslutad utbildning utförs en examinering. Som komplement och tillägg kan lärarledd matematikutbildning  erbjudas efter överenskommelse.

Grundläggande matematik inom följande kursmoduler:

  • Basfärdigheter.
  • Förstagrads ekvationer och formler.
  • Beräkningar av area och volymer.
  • Kordinatsystem och räta linjens ekvation.
  • Potenser och logaritmer.
  • Trigonometri.
  • Interpolering.

Kursen grundläggande matematik är webbbaserad.

2.000:- exkl mervärdesskatt.

Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utdelas kursintyg.
Separat examinering med utvald skrivvakt ingår inte i kursen men erbjuds efter önskemål.

Motsvarande matematik A på gymnasiet.

Go to Top