HAVERI- OCH SKADESAMBAND- LÄRARLEDD WEBBKURS2024-04-15T10:49:05+02:00

HAVERI- OCH SKADESAMBAND- LÄRARLEDD WEBBKURS

HAVERI- OCH SKADESAMBAND

Personsäkerheten mot oförutsedda haverier är avgörande för att vi alla ska känna oss trygga. En undermåligt dimensionerad eller felanvänd konstruktion kan leda till direkt haveri utan någon föregående skada. En otillräckligt motståndskraftig eller felanvänd konstruktion kan även leda till skador som förorsakar haverier på sikt. Att ha rätt kännedom om Haveri- och skadesamband är kritiskt för produktutveckare, fältservice- och produktvårdpersonal, besiktnings- och provningspersonal. Det gäller att dimensionera och tillverka med rätt kvalitet men ofta dessutom att planera för återkommande inspektioner samt för eventuella skadeutredningar och underhåll. Ett helhetsgrepp om en konstruktions verkliga prestanda hos kund, periodisk inspektion med besiktning och oförstörande provning samt rätt underhåll är oftast helt avgörande för att lyckas.

Denna webbkurs är uppdelad i två block under en veckas intervall och kursen avslutas med övningsuppgifter och examinering.

 

Beställ kurs här

Kursen är uppdelad i två block med en veckas intervall.

 • Dag 1 – 3 innefattar:
 • Dag 1- Historiska haverier
 • Dag 2- Haveri- och brottmekaniskmer
 • Dag 3- Skademekanismer

Dag 4 innefattar:

 • Skadeutredning
 • Åtgärder
 • Kursen avslutas med övningsuppgifter och examinering.

Haveri- och skadesamband är en lärarledd webbkurs som är komprimerad för att belysa de mest centrala områden som:

 • Haveri
 • Brottsmekanismer
 • Skademekanismer
 • Skadeutredning
 • Åtgärder

Kursen grundläggande matematik är webbbaserad.

Övningsuppgifter, flervalsfrågor efter varje kapitel samt webbaserat avslutningsprov.

Kursintyg med webbprovresultat efter genomförd webutbildning.

15.000:- exkl mervärdesskatt.

Go to Top