Penetrantprovning, nivå 22024-04-17T15:49:56+02:00

PENETRANTPROVNING – NIVÅ 2

PENETRANTPROVNING – NIVÅ 2

Penetrantprovning (PT) är den mest använda av ofp-metoderna. Grundprincipen är enkel, en färgad vätska appliceras på en yta, efter en viss tid avlägsnas överskottspenetranten, varefter en framkallare sprayas på. Färg som sugits in i t ex en spricka i ytan indikeras som en färgad linje i framkallaren.

Denna kurs genomförs som blended learning

Vi värdesätter ett flexibelt inlärningsansätt där deltagarna har möjlighet att förbereda sig i egen takt inför den traditionella, fysiska kursdelen. Således kommer denna utbildning att genomföras som en blended learning-kurs, där en del av innehållet måste slutföras innan deltagarna anländer till vår traditionella klassrumsutbildning. Du kommer att få ett separat mail med inloggningsuppgifter till vår utbildningsplattform ungefär två veckor innan kursstart. Strax därefter kommer vi att hålla ett kort möte på Teams för att gå igenom kursupplägget och krav samt säkerställa att alla kan logga in på vår portal.

När vi integrerar webbutbildning i våra kurser möjliggör det att vi kan minska längden på den fysiska utbildningen hos oss, oftast med 1-2 dagar. Vårt system kommer att dokumentera din genomförande av utbildningen samt att du har klarat avslutningsprovet i webbutbildningen, där du behöver uppnå minst 70% rätt (du har möjlighet att göra provet flera gånger).

Det är mycket fördelaktigt om du tar med dig en egen dator eller läsplatta till utbildningen hos oss på NDT Training Center.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 5 dagar, varav 4 dagar på plats i Västerås.

Kursen genomförs med sk ”Blended learning” där en del utförs som e-learning innan klassrumsutbildningen på utbildningsplatsen. E-learningutbildningen avslutas med ett obligatoriskt kursprov. Elevernakallas till ett inledande Teamsmöte ett par veckor innan den fysiska kursen för information och uppstart av e-learningen. För de digitala delarna både inför kursen och i klassrummet ombeds deltagarna ha en egen
dator/läsplatta tillhands.

Genomgång av teoretiska avsnitt varvat med praktiska övningar.

  • Allmänt om metoden, fysikaliska grunder.
  • Möjligheter och begränsningar.
  • Inverkan på miljön.
  • Penetrantsystem och utrustning.
  • Kontroll av utrustning, utvärdering av indikationer.
  • Val av metod, utfärdande av arbetsinstruktion samt praktiska övningar.
  • Genomgång av relevanta standarder för penetrantprovning.
  •  5 dokumenterade kursdagar. Upp till 20% av kurstiden kan ersättas med godkänd förberedande e-learningutbildning.
  • 60 dagars praktik.

21.000:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kompendiet Penetrantprovning nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Examinering och certifiering sker normalt direkt till nivå2, vilket är det som beskrivs nedan. Önskas nivå1 behörighet kan även detta genomföras, kontakta oss för mer information. För penetrantprovning tillämpas certifiering för sektor svets eller industrisektor s, önskas annan omfattning
vv kontakta NDT TC.

Tid för examinering: 1 dag
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 40 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori om penetrantprovning av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar teori om penetrantprovning. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. (Antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses.)
c) Praktiskt prov. Antal objekt och typ bestäms av vilken sektor som examineringen avser. Oavsett sektor s ska två objekt provas. Maximalt tillåten tid per objekt är 1 tim. För annat val av sektor, kontakta oss vid frågor angående antal objekt och tidsåtgång.
d) Upprättande av en ofp-arbetsinstruktion ämnad för en nivå1 person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 3452-1 (PT generella principer)
– SS-EN ISO 23277 (acceptansnivåer, svets)
– SS-EN ISO 1371-1 (stålgjutgods)
– SS-EN ISO 10228-2 (stålsmiden)
– SS-EN ISO 3059 (betraktningsförhållanden)

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 5 dagar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 60 dagar (inkl krav för nivå1, 1 mån).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712

Nordtest Doc Gen 010

Standarder för penetrantprovning och acceptansnivå för respektive sektor (svets, gjutgods, smide).

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top