Induktiv provning, nivå 12024-03-26T23:05:30+01:00

INDUKTIV PROVNING – NIVÅ 1

INDUKTIV PROVNING – NIVÅ 1

Induktiv provning, eller som man lika ofta kallar metoden, virvelströmsprovning (Eddy Current Testing) innebär att man söker av en yta med en probe som sänder ut ett magnetfält som induceras i provningsobjektet. Med hjälp av ett instrument kopplat till proben kan man bl a utföra materialsortering, skikttjockleksmätning eller detektera sprickor.

Vanligt förekommande tillämpningar: detektering av sprickor inom flygindustrin, tubprovning, detektering av sprickor runt bult- och nithål, färgtjockleksmätning på fartygsskrov.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 5 dagar.

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer där t ex kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

  • Grundläggande ellära och principer för virvelström.
  • Beskrivning och handhavande av instrument samt olika typer av probers betydelse.
  • Tillämpning av fasanalys.
  • Kontroll av svetsfogar, tuber och nithål.
  • Materialsortering.
  • Val av metod samt praktiska övningar.

24.675:– exkl. mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften. Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Tid för examinering: 1 dag.

För induktiv provning nivå1 tillämpas normalt certifiering för industrisektor s. Önskas annan omfattning vv kontakta NDT TC.
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 40 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar virvelströmsteori av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar virvelströmsteori samt även enklare beräkningsfrågor kring induktiv provning. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är tillåtna. (Antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses.)
c) Praktiskt prov. Oavsett vilken sektor som väljs ska minst 2 objekt provas. Maximalt tillåten tid per objekt är 1 tim.

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 5 dagar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 45 dagar

Läs mer om certifieringsprocessen här.

Kompendiet Induktiv provning nivå 1 med övningsfrågor.

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top