Ultraljudprovning, nivå 22024-03-26T23:17:16+01:00

ULTRALJUDPROVNING – NIVÅ 2

ULTRALJUDPROVNING – NIVÅ 2

Ultraljudprovning (UT) innebär att ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm. UT används ofta förutom att detektera defekter, till tjockleksmätning.

En nivå 2 operatör i ultraljudprovning ska behärska att självständigt utföra en ultraljudprovning, vilket medför val av sökare och metod m m.

OBS!
I samband med kursanmälan till UT 2, ska prov i UT 1 matematik genomföras. Provet är webbaserat.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 10 dagar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer. Känslighetsinställning mot olika referensfel. Provning av svets samt olika fogtyper. Hur olika material styr val av utrustning.

Vi erbjuder möjlighet till praktiska självstudier i våra lokaler, måndag-onsdag under examinationsveckan. Dessa tillfällen sker utan närvaro av lärare.

  • Ultraljudteori, appliceringar av ultraljud, svetsdefekter.
  • Ljudets fysikaliska egenskaper, ljudfältet.
  • Skillnader mellan olika referensfel. Förluster vid provning, dämpning/transfer.
  • Genomgång av gällande standarder, upprättande av arbetsinstruktion.
  • Teori och övningar gällande provning av stumsvetsar, T-svetsar och studsar.
  • 18 dokumenterade kursdagar, 8 från nivå 1 samt 10 från nivå 2
  • 108 dagar praktik, 45+135 dagar

42.840:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kompendiet Ultraljud nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Tid för examinering: ca 1,5 dagar

För ultraljudprovning nivå2, tillämpas normalt certifiering för sektor svets. Önskas annan omfattning vv kontakta NDT TC.

Utbildning i denna kurs är koncentrerad till svetsar i materialet kolstål vilket är det material som i huvudsak utsätts för ultraljudprovning i industrin. Därför innefattar examineringen endast denna kategori. Det utställda certifikatet blir därför begränsat för provning av svetsar i kolstål. Huruvida detta certifikat även kan är tillämpligt på andra materialtyper måste bedömas av användaren (arbetsgivaren) i varje tillämpligt fall. Kursen och examinering ger kompetens och behörighet för provning av svets i ett material, men denna kunskap kan till stor del även tillämpas med samma principer på andra material. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att, för att uppfylla speciella krav, genomgå speciell utbildning eller examinering för att få behörighet för andra materialtyper.

Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 40 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar ultraljudteori av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar ultraljudteori samt även beräkningsfrågor kring ultraljudteknik och tillämpningar. Frågor som berör de vanligaste standarderna förekommer. Examinanden får ha tillgång till dessa under examineringen. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är även tillåtna. (antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses. Det som beskrivs gäller den vanligast valda sektorn, svets)
c) Praktiskt prov. Antal objekt och typ bestäms av vilken sektor som examineringen avser. Oavsett sektor ska normalt två objekt provas. För sektor svets ska två objekt provas. Maximalt tillåten tid per objekt är 2 tim. För annat val av sektor, kontakta oss vid frågor angående antal objekt och tidsåtgång.
d) Upprättande av en arbetsinstruktion ämnad för en nivå 1-person. Max tillåten tid 90 minuter. Examinanden får ha tillgång till tillämpliga standarder under examineringen.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 583 (UT allmänna principer)
– SS-EN ISO 17640 (svetsförband)
– SS-EN ISO 11666 (acceptansnivåer, svets)
– SS-EN ISO 12680-1 (stålgjutgods)
– SS-EN ISO 10228-3 (stålsmiden)
– SS-EN ISO 10160 (plåt)

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 10 dagar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 180 dagar (inkl kravet för nivå1, 45 dagar).

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
CEN ISO-TR 25107.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top