Ultraljudprovning, nivå 12024-03-26T23:16:38+01:00

ULTRALJUDPROVNING – NIVÅ 1

ULTRALJUDPROVNING – NIVÅ 1

Ultraljudprovning (UT) innebär att ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm.

Ultraljudprovning används både för att detektera defekter och mätning av tjocklek.

En nivå 1-operatör får ej arbeta självständigt, utan ska arbeta efter en skriftlig arbetsinstruktion.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 8 dagar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer där t ex kalibrering av utrustning och provning av olika objekt ingår.

  • Ultraljudsteori, apparaten och sökarens funktioner.
  • Kalibrering, känslighetsinställning, olika referensfel, olika materials påverkan av ljudet.
  • Inledning till provning av gjutna, smidda, valsade ämnen samt svetsprovning.
  • Olika materials inverkan samt praktiska övningar.
  • 8 dokumenterade kursdagar
  • 45 dagar praktik

31.920:- exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kompendiet Ultraljud nivå 1 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Tid för examinering: 1 dag

För ultraljudprovning nivå1 tillämpas normalt certifiering för industrisektor m. Önskas annan omfattning vv kontakta NDT TC.

Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 40 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar ultraljudsteori av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar ultraljudsteori samt även enklare beräkningsfrågor kring ultraljudsteknik. Tillämpliga formelsamlingar och tabeller godkända av examinator är tillåtna. (antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses. Det som beskrivs gäller den vanligast valda sektorn, m)
c) Praktiskt prov. Antal objekt och typ bestäms av vilken sektor som examineringen avser. För sektor M ska två objekt provas enligt en instruktion. Maximalt tillåten tid per objekt är 1 tim.

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 8 dagar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 45 dagar

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
CEN ISO-TR 25107.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top