Ultraljudprovning, omcertifiering nivå 12024-03-26T23:18:32+01:00

ULTRALJUDPROVNING – OMCERTIFIERING NIVÅ 1

ULTRALJUDPROVNING – OMCERTIFIERING NIVÅ 1

Ultraljudprovning (UT) innebär att ett högfrekvent ljud sänds ut från en sökare ner i ett objekt som ska undersökas. Ljudet reflekteras tillbaka till sökaren om det träffar på en gränsyta, t ex en spricka. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där en indikation kan återges på en bildskärm.

Används ofta förutom att detektera defekter, till tjockleksmätning.

En nivå 1 operatör får ej arbeta självständigt, utan ska arbeta efter en skriftlig arbetsinstruktion.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 24 timmar

Uppfräschning av teori och praktik inför om-certifiering.

  • Ultraljudsteori, apparaten och sökarens funktioner.
  • Kalibrering, känslighetsinställning, olika referensfel, olika materials påverkan av ljudet.
  • Inledning till provning av gjutna, smidda, valsade ämnen samt svetsprovning.
  • Olika materials inverkan samt praktiska övningar.
  • 64 dokumenterade kurstimmar.
  • 3 månaders praktik.

16.800:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kompendiet Ultraljud nivå 1 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Examinering: 1 dag

Ett teoretiskt prov bestående av kryssfrågor, Speciell del.
Den praktiska delen består utav provning av minst två objekt

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
CEN ISO-TR 25107.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top