Radiografering, nivå 12024-03-26T23:11:51+01:00

RADIOGRAFERING – NIVÅ 1

RADIOGRAFERING – NIVÅ 1

Radiografering (RT) kallas även röntgenprovning efter den stråltyp som används vid provningen. Vid provningen bestrålas ett objekt med en elektromagnetisk strålning, oftast från ett röntgenrör, en film på motstående sida av objektet exponeras. En hålighet i t ex en svets gör att det avsnittet exponeras mer (blir svartare) på filmen.

En nivå 1 operatör får självständigt ”ta film” men ej granska filmen. En stor fördel med metoden är att resultatet dokumenteras på en film.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 5 dagar

Genomgång av teoretiska avsnitt. Praktik genom laborationer där provning av olika objekt ingår.

  • Röntgenteori, isotoper, val av radiograferingsteknik.
  • Framkallning av film, genomgång av svensk standard, radiografering av svets, gjutgods.
  • IQI (bildkvalitetsindikatorer), exempel på röntgenutrustningar.
  • Svärtningsmätning, strålskydd samt praktiska övningar.
  • 45 dagar praktik
  • 5  dokumenterade kursdagar. För certifiering krävs även 16 timmars grundutbildning i strålskydd, godkänd av SSM, strålsäkerhetsmyndigheten. Utbildningen är två dagar och sker efter varje RT 1-examinering.  För mer information kontakta oss

24.675:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i Kiwa Swedens lokaler, Gjuterigatan 28, Karlstad.

Kompendiet Radiografering med övningsuppgifter.
Lånestandarder.

Tid för examinering: 1 dag.
Följande delar prov ingår i examineringen:
a) Allmänt prov, 40 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar röntgenteori av allmän karaktär. Inga hjälpmedel är tillåtna.
b) Speciellt prov, 30 frågor av flervalstyp. Frågorna behandlar röntgenteori samt även frågor ur standarder som behandlar upptagningsteknik. Enklare beräkningsfrågor kring radiografering förekommer. Tillämpliga formelsamlingar. tabeller och standarder godkända av examinator är tillåtna. (antal frågor och dess inriktning kan variera beroende på vilken sektor som avses. Det som beskrivs gäller den vanligast valda sektorn, svets)
c) Praktiskt prov. Antal objekt och typ bestäms av vilken sektor som examineringen avser. För sektor IPI ska två objekt provas enligt en instruktion. Maximalt tillåten tid per objekt är 1 tim.
De viktigaste standarderna är:
– SS-EN ISO 5579 (RT grundläggande principer)
– SS-EN ISO 17636-1 (RT provning av svets med film)
– SS-EN ISO 19232-1 (bildkvalitetsindikatorer av trådtyp)
– SS-EN ISO 19232-5 (bildkvalitetsindikatorer av dubbeltrådtyp)

För radiografering nivå , tillämpas normalt certifiering för industrisektor s,
önskas annan omfattning vv kontakta NDT TC.

För certifiering krävs:
– godkänd examinering med ett betyg på minst 70% på samtliga delar
– av NDT TC godkänd kurs på minst 5 dagar
– godkänd syntest som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9712
– erfarenhet inom metoden på minst 45 dagar
– godkänd kurs i strålskydd

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712
Nordtest Doc Gen 010
SS-EN 1435
SS-EN 444
CEN ISO-TR 25017

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top