Ultraljudprovning, omcertifiering nivå 22024-03-26T23:19:10+01:00

ULTRALJUDPROVNING – OMCERTIFIERING NIVÅ 2

ULTRALJUDPROVNING – OMCERTIFIERING NIVÅ 2

En nivå 2 operatör i ultraljudprovning ska behärska att självständigt utföra en ultraljudprovning, vilket medför val av sökare och metod m m.

OBS!
I samband med kursanmälan till UT 2, ska ett prov i UT 1 matematik genomföras. Provet är webbaserat.

BOKA HÄR

 

Önskas andra kursdatum?
Kontakta oss. Gäller vid fler än tre deltagare.

Kurs: 3 dagar

Uppfräschning av teori och praktik inför om-certifiering.

  • Ultraljudsteori, appliceringar av ultraljud, svetsdefekter.
  • Ljudets fysikaliska egenskaper, ljudfältet.
  • Skillnader mellan olika referensfel. Förluster vid provning, dämpning/transfer.
  • Genomgång av gällande standarder, upprättande av arbetsinstruktion.
  • Teori och övningar gällande provning av stumsvetsar, T-svetsar och studsar.

Krav för grundcertifieringen är:

  •  18 dokumenterade kursdagar, 8 från nivå 1 samt 10 från nivå 2
  • 180 dagar praktik, (45 + 135 dagar)

Inga ytterligare krav finns för omcertifieringen förutom att krav för
kontinuerligt arbete ska vara uppfyllt.

18.480:– exkl mervärdesskatt. Kaffe samt kurslitteratur ingår i kursavgiften.
Kostnad för examinering/certifiering tillkommer, se separat prislista nedan.

Denna kurs genomförs i NDT Training Centers lokaler, Regattagatan 23, Västerås.

Kompendiet Ultraljud nivå 2 med övningsfrågor.
Lånestandarder.

Examinering: 2 dagar

Den praktiska delen består av provning av minst två objekt. Dessutom ingår i omcertifieringen att en ofp-instruktion ska skrivas.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

EN ISO 9712.
Nordtest Doc Gen 010.
SS-EN 583.
CEN ISO-TR 25107.

Kompletterande dokument

Övrig information

Prislista certifiering
Priser på certifiering enligt SS-EN ISO 9712/NORDTEST.

Fullsatt kurs
Vid fullsatt kurs, kontakta oss så försöker vi anordna ytterligare ett kurstillfälle.

Behov av hotell?
Vi har rabatterade priser på hotell. Vill Ni att vi ombesörjer bokning av hotellrum anger Ni det på anmälan.

Vi utfärdar synintyg
Synintyg krävs för att få ut sitt certifikat, vilket vi kan ordna på plats. Synintyget ska vara efter Jæger 1 eller Times New Roman 4.5 på minst 30,5 cm och efter Ishihara´s färgseende samt ONE TUV BV, Shades of Gray.

Go to Top